Bario di Sentro Gibraltar

Commercial

In 2009 werd er met de bouw van het buurtcentrum gestart en na een stop van enige jaren in 2013 afgerond.

Voor de eerste fase van de renovatie van de buurthuizen van Brievengat, Gibraltar en Kustbatterij is een bedrag gemoeid van 1,6 miljoen gulden. Voor de tweede fase ,waar de buurthuizen van Buena Vista en Montanja worden gerenoveerd, is een bedrag van 2,5 miljoen gulden begroot.

In November 2020 is Betonbouw begonnen met de eerste fase, waarbij gelijktijdig met de renovatie van de 3 Sentro di Barios van Brievengat, Gibraltar en Kustbatterij is gestart.

Client name
Gobiernu di Korsou
Date
November 2020
Category
Commercial