Bario di Sentro Brievengat

Commercial

Als een van de eerste wijken op Curaçao kreeg Brievengat in 1964 een eigen buurtcentrum. Er werden veel activiteiten georganiseerd, op het gebied van sport, buurtfeesten en de padvinderij. Met financiering vanuit de Europese Unie werd in 1968 een gloednieuw buurtcentrum gebouwd.

Voor de eerste fase van de renovatie van de buurthuizen van Brievengat, Gibraltar en Kustbatterij is een bedrag gemoeid van 1,6 miljoen gulden.

In November 2020 is Betonbouw begonnen met de eerste fase, waarbij gelijktijdig met de renovatie van de 3 Sentro di Barios van Brievengat, Gibraltar en Kustbatterij is gestart.

Client name
Gobiernu di Korsou
Date
November 2020
Category
Commercial